לקראת הוצאת רישיון נהיגה

התהליכים הדרושים לקראת הוצאת רישיון נהיגה:

 1. מילוי טופס בקשה
 2. בדיקה רפואית
 3. בדיקת ראייה
 4. עמידה בהצלחה במבחן עיוני (תיאוריה)
 5. מבחן מעשי (טסט)
 6. תשלום האגרות הנדרשות

זכרו: בכל פנייה למשרד הרישוי ובכל מבחן יש להציג תעודת זהות!

בהצלחה!!

אם יש לך עוד שאלות, נשמח לעזור ולענות, צור קשר.

להסברים נוספים ומפורטים יותר, גלול מטה.המבחן העיוני - תאוריה    
מבקש רישיון נהיגה נדרש להמציא את האישורים הבאים: 
בקשה לרישיון נהיגה (רש"ל 18) עם תמונה מוטמעת של המבקש, (שירות זה ניתן לקבל ללא תשלום בתחנות הצילום של מרמנט או של טלדור , כאשר הטופס חתום ומאושר ע"י רופא משפחה, בדיקת ראייה 
תעודת זהות, אגרת מבחן.
חיילים בשירות סדיר וקבע חייבים בנוסף לבדיקת עיניים אישור מקצין העיר, המאשר כי אין להם בעיות רפואיות (במקום בדיקה רפואית רש-54) 
 
מבחנים עיוניים בכתב, קיימים בשפות: עברית, אנגלית, צרפתית, ערבית, ספרדית, רוסית וניתן לבצעם במרכזי בחינה. מבחני תאוריה על טרקטור ניתן לבצע גם בשפה התאילנדית. המבחן מורכב משלושים שאלות חובה לפי שיטת קוויז (מבחן אמריקאי), לכל שאלה יש ארבע תשובות ורק תשובה אחת נכונה. 
לצורך הצלחה בבחינה העיונית, חובה לענות נכונה לפחות על עשרים ושש שאלות מתוך השלושים. אם נכשלים בבחינה ניתן לגשת למבחן נוסף כבר למחרת. 
שאלות ותשובות לדוגמא למבחני תיאוריה 

ערעור על מבחן נהיגה עיוני: 
נבחן אשר נכשל במבחן העיוני רשאי לערער על תוצאות המבחן תוך 72 שעות ממועד קבלת תוצאות המבחן. 
הערעור ייעשה רק במשרד הרישוי שבמחוזו פועל מרכז הבחינה באמצעות טופס עירעור. פרטים נוספים

דרך עריכת מבחן עיוני בע"פ (בשפה העברית)  
זכאות למבחן עיוני בע"פ והמסמכים הנדרשים להצגה 
מבחן עיוני בע"פ נועד לתלמידי נהיגה שאינם מסוגלים לעמוד במבחן בכתב והציגו אישורים מתאימים לכך עפ"י אמור לעיל:

 • עולים חדשים 3 שנים בארץ שאין עבורם מבחנים מתורגמים בשפתם
 • דיסלקטים
 • תושב ישראל שאינם יודעים קרוא וכתוב בשפות בהן קיים שאלון מודפס
 • המסמכים הנדרשים
 • עולים חדשים עד 3 שנים בארץ שאין עבורם מבחנים מודפסים מתורגמים בשפתם יגישו תעודת עולה
 • דיסלקטים: יגישו אישור החתום ע"י מאבחן/ת מוסמך או אישור מבית הספר בו למד או אישור ממשרד החינוך
 • תושבי ישראל שאינם יודעים קרוא וכתוב בשפות בהן קיים שאלון מודפס: אישור על שנות השכלה מהמועצה המקומית ורק במקרה שלא ניתן להציג אישור זה.

אופן הגשת הבקשה:
תלמיד נהיגה המעוניין במבחן עיוני בע"פ יגיש בקשה לגורם האחראי במחוז. לבקשה יצורפו המסמכים הנדרשים עפ"י סעיף י (2) לעיל על גבי טופס כפי שמוגדר בנספח א'. מסמכי הבקשה למבחן עיוני בע"פ ישמרו למשך שנתיים. 
 מבחן המעשי - טסט    
המבחן המעשי בנהיגה הוא השלב האחרון לפני קבלת רישיון הנהיגה.

להלן הטפסים הנדרשים: 

 • טופס בקשה לרישיון הנהיגה (רש"ל חדש 18 עם תמונה) המאשר כי המבקש עמד בהצלחה במבחן העיוני
 • אישור כי המבקש קיבל את שיעורי הנהיגה במינימום הנדרשים לסוג ברכב המבוקש ועמד בהצלחה במבדק הפנימי של המנהל המקצועי בבית הספר לנהיגה
 • אגרת מבחן משולמת במבחן שני (לא קבוע המחיר)

המבחן המעשי מורכב מארבעה שלבים:  
שלב א' - הכרה ותפעול של הרכב, האטה, עצירה, העלאת הילוכים והורדתם, שימוש במצמד, נסיעה לאחור. 
שלב ב' - הדרך הסתכלות בדרך, שימוש בנתיבי הכביש, חניה, חציית צמתים, פניות לסוגיהן, ועצירות מטרה. 
שלב ג' - התנועה מהירות נסיעה, שמירת רווח, עקיפות, מתן זכות קדימה, התנהגות בקרבת מעבר חציה להולכי רגל. 
שלב ד' - משימות נהיגה מיוחדות  נהיגה בדרכים בין עירוניות ובמהירויות גבוהות. 
שימוש בנתיבי האצה והאטה, ירידה ועליה לשולי הכביש, נהיגה בדרכים הרריות ומפותלות. 

ברכב משא וכבד ייבחן השימוש בבלמי האטה כמו: בלם מפלט ( אגזוז ברקס)/ ריטרדר/ טלמה/ ג'יקובס, אשר לפחות אחד מהם מותקן ברכב.

משך המבחן המעשי:
רכב דו-גלגלי - 20 דקות
רכב פרטי - 30 דקות
משא כבד או אוטובוס - 60 דקות
 
ערעור על מבחן נהיגה מעשי:  
את הערעור יש להגיש בכתב למשרד הרישוי, לאותו הסניף שבו נערך המבחן, לרב-בוחן או האחראי על מבחני הנהיגה תוך 72 שעות ממועד ביצוע המבחן, בצירוף טופס התשובות (רש-ל 39), בו רשם הבוחן את תוצאות המבחן. 
לפרטים נוספים


זכויות תלמיד נהיגה: 

 • לקבל מועד למבחן נהיגה מעשי לפחות פעם אחת בכל מחצית השנה, (בתנאי שפרטי התלמיד הופיעו ברשימת המחשב של התלמידים הממתינים למבחני נהיגה)
 • לקבל תוצאת מבחן הנהיגה לא יאוחר מ- 72 שעות
 • לקבל את רשיון הנהיגה (באם אין הגבלות) לא יאחור מ- 72 שעות
 • לבקש שמורה הנהיגה יצטרף למבחן הנהיגה המעשי (בתנאי שיש מקום ישיבה - הכוונה לרכב משא)
 • ערעור על מבחן נהיגה - בתוך 48 שעות משעת המבחן בצירוף המעשי בצירוף טופס בקשה לרשיון הנהיגה וטופס רישום סיבות הכשל (רש"ל 39) לפרטים נוספים

חובות תלמיד נהיגה:
להגיע אל מבחן הנהיגה באמצעות תעודת זהות
להקפיד כי טופס הבקשה לרישון נהיגה (רש"ל 18), יהא שלם נקי וקריא, ולצרף את האגרה העדכנית
להגיע במועד שנקבע לשעת הבחינה
באם נרשמה הגבלה למבקש, כדוגמת משקפיים / עדשות מגע - חובה להצטייד בהם
ברכב בו מתבצע מבחן הנהיגה - להקפיד כי: 
א. ת.ז. ורש"ל 18 והאגרה יונחו מול הבוחן
ב. להקפיד על נקיון השמשות הקדמיות והמראות
לחתום בחתימתך על גבי טופס התלמיד לאחר למידה וסיום התרגיל בהצלחה של שלבי הנהיגה המפורטים בכרטיס התלמיד.


נבחן המבקש להיבחן מבחן עיוני בע"פ (לא לרכב ציבורי) יאושר באם ימציא אישור אחד מאלה: 
א. אישור ממאבחן רפואי על לקוי למידה.
ב. הצהרה בשבועה מביהמ"ש או עו"ד על אי ידיעה של קרוא וכתוב.

בהצלחה!!
אם יש לך עוד שאלות, נשמח לעזור ולענות, צור קשר.
 
 

חדשות
ברוכים הבאים
ברוכים הבאים לאתר הבית של שמוליק שפירא - מורה לנהיגה בשרון. בכל שאלה או בקשה אנא צרו איתי קשר בטלפון: 0505-263474


אינטרטק - בניית אתרים